VALBEREDNING UTSEDD I NORDIC WATERPROOFING HOLDING AB

Valberedningen för Nordic Waterproofing Holding AB inför årsstämma 2023 har bildats, baserat på ägande i bolaget den 31 augusti 2022.

Vid årsstämman den 28 april 2022 beslutades att Nordic Waterproofings valberedning ska bestå av ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägare som önskar delta i valberedningen. I enlighet med aktieägarnas beslut har Nordic Waterproofings valberedning bildats och består av totalt fyra ledamöter.

  • Anna Sundberg, Handelsbanken Fonder, valberedningens ordförande
  • Petter Mattsson, Alcur fonder
  • Peter Lundkvist, Tredje AP-fonden
  • Viktor Henriksson, Carnegie fonder

Mats O Paulsson, styrelseordförande i Nordic Waterproofing Holding AB, är adjungerad till valberedningen.

Sammantaget representerar valberedningen 21,7 procent av röstetalet för samtliga aktier i Nordic Waterproofing Holding AB, baserat på ägarbilden den 30 september 2022.

Valberedningens huvudsakliga uppgifter är att nominera kandidater till posterna som ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt lämna förslag på arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@nordicwaterproofing.com. Förslag till årsstämman ska lämnas senast den 31 december 2022.
Årsstämma i Nordic Waterproofing Holding AB kommer att hållas i Helsingborg den 27 april 2023.