Uppdatering av den finansiella kalendern

Nordic Waterproofing har uppdaterat sin finansiella kalender för 2017 enligt följande:

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:00 (CET) den 1 mars 2017.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Antonsson, investerarrelationer
Telefon: 46 709 99 49 70
E-post: anders.antonsson@nordicwaterproofing.com