Produktion och transporter

PRODUKTION

Verksamheten påverkar den yttre miljön främst genom buller och direkta och indirekta utsläpp. Koncernens produktion kräver resurser som råvaror, vatten, energi och kemikalier. Alla dotterbolag omfattas av koncernens miljöpolicy, som täcker energiförbrukning, utsläpp och användning av råmaterial. I förekommande fall finns det en lokal policy som komplement. Alla produktionsenheter tillämpar miljöledningssystem och varje produktionsanläggning har uppsatta miljömål. Verksamheten i Finland och Sverige är certifierade enligt ISO 14001.

TRANSPORTER

De flesta av tätskiktsprodukterna har en hög vikt i förhållande till deras värde. Generellt är lösningen därför att minska avståndet mellan produktionsanläggningen och destinationen genom att ha nationella produktionsanläggningar. De flesta transporterna utförs av tredje part på uppdrag av Nordic Waterproofing.