Aktiekurs

Nordic Waterproofing kommer att hålla en tyst period från slutet av ett kvartal fram till offentliggörandet av kvartalsrapporter och andra finansiella resultat. Under den tysta perioden kommer Bolaget inte att kommentera bolagets finansiella status, marknaderna eller framtidsutsikterna och ledningsgruppen kommer inte att träffa företrädare för kapitalmarknaderna eller finansmediebranschen och kommer inte heller att kommentera frågor som rör bolagets finansiella ställning eller allmänna framtidsutsikter. Bolaget kan dock svara på frågor som rör utvecklingen av affärsverksamheten som har publicerats under den tysta perioden.

VÅRA STARKA VARUMÄRKEN SKYDDAR HEM, BYGGNADER OCH INFRASTRUKTUR