Återköpsprogram av aktier för säkerställande av Bolagets incitamentsprogram

Som tillkännagavs den 20 december 2018 har styrelsen beslutat att införa ett återköpsprogram med ambitionen att återköpa 200 000 aktier under perioden 20 december 2018 till och med 29 mars 2019, om totalt maximalt 18 MSEK.

Vecka/år Antal återköpta aktier/vecka Genomsnittspris (SEK) Värde (SEK) Utestående aktier (netto) Aktier ägda av Nordic Waterproofing
11/2019 11 624 81,55 947 978,48 23 904 063 179 872
10/2019 16 316 84,52 1 379 108,27 23 915 687 168 248
9/2019 18 405 84,59 1 556 934,14 23 932 003 151 932
8/2019 17 472 82,92 1 448 751,27 23,950,408 133 527
7/2019 17 080 80,05 1 367 293,79 23 967 880 116 055
6/2019 17 917 72,93 1 306 692,95 23 984 960 98 975
5/2019 14 315 72,26 1 034 388,60 24 002 877 81 058
4/2019 10 999 74,10 815 043,54 24 017 192 66 743
3/2019 14 617 74,71 1 092 080,73 24 028 191 55 744
2/2019 17 517 73,10 1 280 540,06 24 042 808 41 127
1/2019 12 000 71,91 862 926,40 24 060 325 23 610
52/2018 7 965 70,04 557 877,08 24 072 325 11 610
51/2018 3 645 69,65 253 871,67 24 080 290 3 645

Dela

Välkommen till Nordic Waterproofing Group

Nordic Waterproofings starka varumärken skyddar hem, byggnader och infrastruktur