Presentation Webbsändning
25 april, 2023 Delårsrapport, januari - mars 2023
7 februari, 2023 Bokslutskommuniké, januari-december 2022
25 oktober, 2022 Delårsrapport, januari–september 2022
13 September, 2022 Presentation - ABGSC Investor Days
19 juli, 2022 Delårsrapport, januari–juni 2022