Aktiekurs

Inbjudan till presentation av Nordic Waterproofings delårsrapport för tredje kvartalet 2018

Nordic Waterproofing Holding A/S publicerar sin delårsrapport för perioden januari-september 2018 torsdagen den 1 november 2018, cirka kl 08:00 (CET). Samma dag, kl 10:00 (CET), håller Nordic Waterproofing en telefon-konferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier.
Bolagets CEO, Martin Ellis, och CFO, Jonas Olin, presenterar och kommenterar rapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för…

Valberedning utsedd i Nordic Waterproofing Holding A/S

Valberedningen inför Nordic Waterproofing Holding A/S’ årsstämma 2019 har bildats, baserat på ägande i bolaget den 31 augusti 2018.
Vid årsstämman den 20 april 2018 beslutades att Nordic Waterproofings valberedning ska bestå av ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägare som önskar delta i valberedningen, jämte bolagets styrelseordförande. I enlighet med aktieägarnas beslut har Nordic Waterproofings…

Nordic Waterproofing A/S erhåller beslut från danska konkurrensnämnden

Den 31 maj 2017 beslutade den danska konkurrensmyndigheten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (”KFST”) att Nordic Waterproofing A/S, ett danskt dotterbolag till Nordic Waterproofing Holding A/S, och Icopal Danmark ApS samt de två branschorganisationerna Danske Tagpapfabrikanters Brancheforening och Tagpapbranchens Oplysningsråd (”TOR”) använt den nationella bransch-standarden…

Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

Härmed informerar Nordic Waterproofing Holding A/S (”Bolaget”), med danskt organisationsnummer Dk. 33 39 53 61, i enlighet med 29 § i den danska värdepapperslagen och 55 § cf. 56 i danska aktiebolagslagen, att Bolaget idag har mottagit följande meddelande.Catella Fondförvaltning AB (Box 7328, 103 90 Stockholm, organisationsnummer 556533-6210), förvaltar nominellt 1 227 352 aktier med…

Delårsrapport 2, januari–juni 2018

Starkt andra kvartal med ökat resultat
Andra kvartalet 2018 Koncernens nettoomsättning ökade med 22 procent till 736 MSEK (603), varav organisk tillväxt uppgick till 2 procent. Företagsförvärv bidrog med 16 procent och valuta med 4 procent Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 565 MSEK (430) och i Installation Services till 201 MSEK (207) EBITDA före jämförelsestörande poster ökade med 21 procent och uppgick till…

Inbjudan till presentation av Nordic Waterproofings delårsrapport för andra kvartalet 2018

Nordic Waterproofing Holding A/S publicerar sin delårsrapport för perioden januari-juni 2018 torsdagen den 16 augusti 2018, cirka kl 08:00 (CEST). Samma dag, kl 10:00 (CEST), håller Nordic Waterproofing en telefon-konferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier.
Bolagets CEO, Martin Ellis, och CFO, Jonas Olin, presenterar och kommenterar rapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för…

Nordic Waterproofings förvärv av Veg Tech AB är genomfört

Nordic Waterproofing Group (STO:NWG.ST) har idag genomfört förvärvet av en av de ledande aktörerna inom vegetationsteknik i Norden – Veg Tech – i enlighet med vad som kommunicerades den 19 april 2018. Nordic Waterproofing har inledningsvis förvärvat 83 procent av aktierna, och har samtidigt avgivit ett bud avseende resterande aktier till samma pris per aktie som huvudförvärvet.

Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

Härmed informerar Nordic Waterproofing Holding A/S (”Bolaget”), med danskt organisationsnummer Dk. 33 39 53 61, i enlighet med 29 § i den danska värdepapperslagen och 55 § cf. 56 i danska aktiebolagslagen, att Bolaget idag har mottagit följande meddelande.Bank of Montreal (BMO Global Asset Management, Exchange House, Primrose Street, London EC2A 2NY) förvaltade från 2 april nominellt 1 576 477…

Delårsrapport 1, januari–mars 2018

Stark tillväxt och ytterligare förvärv. 
Första kvartalet 2018 Koncernens nettoomsättning ökade med 25 procent till 474 MSEK (380), varav organisk tillväxt uppgick till 1 procent. Företagsförvärv bidrog med 21 procent och valuta med 3 procent Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 368 MSEK (299) och i Installation Services till 119 MSEK (96) EBITDA före jämförelsestörande poster ökade med 39 procent till 21…

Inbjudan till presentation av Nordic Waterproofings delårsrapport för första kvartalet 2018

Nordic Waterproofing Holding A/S publicerar sin delårsrapport för perioden januari-mars 2018 torsdagen den 3 maj 2018, cirka kl 08:00 (CET). Samma dag, kl 09:00 (CET), håller Nordic Waterproofing en telefon-konferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier.
Bolagets CEO, Martin Ellis, och CFO, Jonas Olin, presenterar och kommenterar rapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor.
Presentationen…

Kommuniké från årsstämman i Nordic Waterproofing Holding A/S

Nordic Waterproofing Holding A/S (“Bolaget”) har idag den 20 april 2018 hållit årsstämma på Mindpark, Bredgatan 11 i Helsingborg.1. Framläggande av styrelsens rapport av det avslutade verksamhetsåret
Stämman noterade styrelsens rapport av Bolagets verksamhet under det avslutade verksamhetsåret.
2. Presentation och fastställelse av årsredovisning, inklusive beslut om arvoden till…

Nordic Waterproofing ingår avtal om att förvärva Veg Tech AB, ledande producent av gröna tak och multifunktionella växtsystem i Norden

Nordic Waterproofing Group (STO:NWG.ST) har idag ingått avtal om att förvärva en av de ledande aktörerna inom vegetationsteknik i Norden – Veg Tech – med en årlig omsättning på omkring 125 MSEK och sysselsätter ett 45-tal medarbetare. Nordic Waterproofing förvärvar inledningsvis 83 procent av aktierna, och övertagandet förväntas ske under andra kvartalet 2018. Nordic…

Kallelse till årsstämma i Nordic Waterproofing Holding A/S

Aktieägarna i Nordic Waterproofing Holding A/S (org.nr. (CVR) 33395361) (”Bolaget”) kallas härmed till Bolagets årsstämma som äger rum fredagen den 20 april 2018, kl. 10:00 CET. Plats: Mindpark, Bredgatan 11 i Helsingborg, Sverige. Förslag till dagordning
1. Framläggande av styrelsens rapport av det avslutade verksamhetsåret
2. Fastställelse av årsredovisning, inklusive beslut om arvoden till styrelsen för räkenskapsåret 2017
3….

Nordic Waterproofings årsredovisning för verksamhetsåret 2017 publicerad

Nordic Waterproofing Holding A/S:s årsredovisning för verksamhetsåret 2017 publiceras idag på bolagets webbplats http://www.nordicwaterproofing.com Årsredovisningen 2017 i sin helhet bifogas detta pressmeddelande. Den tryckta versionen distribueras i början av april till dem som begärt att få den via post.
Tryckta årsredovisningar kan beställas via info@nordicwaterproofing.com eller på telefon 042-36 22 40.
Denna information är sådan som…

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

Valberedningen i Nordic Waterproofing Holding A/S har beslutat att föreslå årsstämman följande förslag avseende val av styrelseledamöter.
Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Ulf Gundemark, Jørgen Jensen, Riitta Palomäki, Mats O. Paulsson och Kristina Willgård och vidare föreslås att Allan Jørgensen väljs till ny styrelseledamot. Christian Frigast har undanbett…

Nordic Waterproofing förvärvar Ringsaker Vegg- og Takelementer AS, producent av prefabricerade tak- och fasadelement i Norge

Nordic Waterproofing Group (STO:NWG.ST) har förvärvat det norska företaget Ringsaker Vegg- og Takelementer AS (”RVT”). Företaget är en av Norges ledande tillverkare av prefabricerade fasadelement i trä till byggindustrin. RVT har en årlig försäljning omkring 100 MSEK och 50 anställda. Förvärvet är en del av strategin att göra Taasinge Elementer och Nordic Waterproofing till…

Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

Härmed informerar Nordic Waterproofing Holding A/S (”Bolaget”), med danskt organisationsnummer Dk. 33 39 53 61, i enlighet med 29 § i den danska värdepapperslagen och 55 § cf. 56 i danska aktiebolagslagen, att Bolaget idag har mottagit följande meddelande.Catella Fondförvaltning AB (Box 7328, 103 90 Stockholm, organisationsnummer 556533-6210), förvaltar nominellt 1 004 800 aktier med kvotvärde…

Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

Härmed informerar Nordic Waterproofing Holding A/S (”Bolaget”), med danskt organisationsnummer Dk. 33 39 53 61, i enlighet med 29 § i den danska värdepapperslagen och 55 § cf. 56 i danska aktiebolagslagen, att Bolaget idag har mottagit följande meddelande.Mawer Investment Management Ltd (600, 517 – 10th Avenue S.W. Calgary, Alberta, Canada, T2R 0A8, organisationsnummer 2010376289), förvaltar…

VÅRA STARKA VARUMÄRKEN SKYDDAR HEM, BYGGNADER OCH INFRASTRUKTUR