Nordic Waterproofing ingår avtal om att förvärva Veg Tech AB, ledande producent av gröna tak och multifunktionella växtsystem i Norden

Nordic Waterproofing Group (STO:NWG.ST) har idag ingått avtal om att förvärva en av de ledande aktörerna inom vegetationsteknik i Norden – Veg Tech – med en årlig omsättning på omkring 125 MSEK och sysselsätter ett 45-tal medarbetare. Nordic Waterproofing förvärvar inledningsvis 83 procent av aktierna, och övertagandet förväntas ske under andra kvartalet 2018. Nordic Waterproofing har dessutom förbundit sig att, i omedelbar anslutning till övertagandet, avge ett bud avseende resterande aktier till samma pris per aktie som huvudförvärvet.

Veg Tech grundades 1987 i Vislanda och har under 30 år hjälpt sina kunder att skapa grönare och mer naturliga omgivningar. Bolaget odlar, utvecklar och förser byggnader och städer med multifunktionella växtsystem som bidrar med fördröjning av dagvattnet, förbättrar vattenkvalitet och gynnar den biologiska mångfalden. Bolaget erbjuder gröna lösningar som skapar levande och hållbara städer för tak, innergårdar & takträdgårdar, vatten- och markmiljöer, grönskande fasader mm, och är idag en ledande leverantör till byggföretag, fastighetsägare och offentlig sektor. Med ett brett sortiment av högklassiga växtprodukter inom exempelvis gröna tak, fasadgrönska, gröna innergårdar och vattenrening förses kunder i hela Norden. Bolagets odlingar bedrivs vid fyra anläggningar i Sverige; två i Vislanda, en i Ljungby samt en i Lagan. Försäljningskontor finns i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Köpenhamn samt Oslo.

”Vi är mycket nöjda med att vi får möjlighet att genomföra detta förvärv. Veg Techs starka position inom vegetationsteknik och gröna tak är ett perfekt komplement till vårt befintliga erbjudande av högkvalitativa tätskiktslösningar” säger Martin Ellis, VD och koncernchef för Nordic Waterproofing. ”Genom förvärvet av Veg Tech demonstrerar och stärker Nordic Waterproofing sitt engagemang för hållbara och miljöeffektiva lösningar för byggbranschen”.

”Veg Tech har under flera år investerat i produktionskapacitet och detta är ett naturligt steg för att öka tempot i bolagets utveckling som marknadsledande inom vegetationsteknik och hållbart byggande”, säger Bengt-Erik Karlberg, VD för Veg Tech AB. ”Vi är glada över att få en stark och långsiktig ägare med god insikt i vår bransch och vi ser stora möjligheter till synergier, främst inom marknad och marknadsexpansion men även inom produktutveckling”, fortsätter Bengt-Erik Karlberg.

Nordic Waterproofing Holding A/S svenska dotterbolag Nordic Waterproofing Group AB har ingått avtal om förvärv av 83 procent av aktierna i Veg Tech AB för 129 kr per aktie, vilket motsvarar en köpeskilling om 153 MSEK. Förvärvet är villkorat av sedvanlig due diligence, och säljare är företagets grundare, VD samt externa investerare. Förvärvet kommer att finansieras genom upptagande av ett nytt banklån genom en utökning av Nordic Waterproofings nuvarande kreditfaciliteter. Vidare har Nordic Waterproofing förbundit sig att, i anslutning till övertagandet, lämna ett bud riktat till övriga aktieägare avseende förvärv av resterande aktier till samma pris per aktie. Förvärvsrelaterade kostnader i form av konsultkostnader beräknas uppgå till cirka 2 MSEK, vilka redovisas resultaträkningen för andra kvartalet 2018. Förvärvet bedöms få en positiv effekt på Nordic Waterproofings resultat per aktie under 2018.

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 april 2018, kl. 13:30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Olin, CFO och investerarrelationer
Telephone: +46 708 29 14 54
E-mail: jonas.olin@nordicwaterproofing.com