Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (106 50 Stockholm, organisationsnummer 556364-2783), förvaltar nominellt 1 221 857 aktier med kvotvärde om 1 DKK vardera, motsvarande 5,07 procent av totalt antal utestående aktier och röster i Bolaget. Därmed förvaltar Länsförsäkringar mer än 5 procent av aktiekapitalet och antalet röster i Nordic Waterproofing Holding A/S.

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldigt att offentliggöra enligt danska kapitalmarknadslagen. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 15:30 CET den 16 november 2018.