Inbjudan till presentation av Nordic Waterproofings delårsrapport för andra kvartalet 2018

Nordic Waterproofing Holding A/S publicerar sin delårsrapport för perioden januari-juni 2018 torsdagen den 16 augusti 2018, cirka kl 08:00 (CEST). Samma dag, kl 10:00 (CEST), håller Nordic Waterproofing en telefon-konferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier.
Bolagets CEO, Martin Ellis, och CFO, Jonas Olin, presenterar och kommenterar rapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor.
Presentationen sker på engelska via en telefonkonferens och kan följas live via en webbsändning på www.nordicwaterproofing.com. Delårsrapport och presentationsmaterial kommer även att finnas tillgängligt på Nordic Waterproofings webbplats.
Frågor kan ställas genom att ringa nedanstående telefonnummer eller skriva i frågefältet som finns på samma sida som webbsändningen.
För att delta, vänligen ring:
Från Sverige: 08-5661 9353
Från Danmark: +45 35 44 55 75
Från Storbritannien: +44 20 3008 9806

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Olin, CFO och investerarrelationer
Telephone: +46 708 29 14 54
E-mail: jonas.olin@nordicwaterproofing.com