Valberedning utsedd i Nordic Waterproofing Holding A/S

Valberedningen inför Nordic Waterproofing Holding A/S’ årsstämma 2019 har bildats, baserat på ägande i bolaget den 31 augusti 2018.
Vid årsstämman den 20 april 2018 beslutades att Nordic Waterproofings valberedning ska bestå av ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägare som önskar delta i valberedningen, jämte bolagets styrelseordförande. I enlighet med aktieägarnas beslut har Nordic Waterproofings valberedning bildats och består av totalt fem ledamöter.
Viktor Henriksson, Carnegie Fonder, valberedningens ordförande
Karen Phadke, Mawer Investment Management
Joachim Spetz, Swedbank Robur
Ulf Hedlundh, Svolder
Ulf Gundemark, styrelseordförande i Nordic Waterproofing Holding A/S
Sammantaget representerar valberedningen 36,1 procent av röstetalet för samtliga aktier i Nordic Waterproofing Holding A/S, baserat på ägarbilden den 31 augusti 2018.
Valberedningens huvudsakliga uppgifter är att nominera kandidater till posterna som ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt lämna förslag på arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna.
Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@nordicwaterproofing.com.
Förslag till årsstämman ska lämnas senast den 31 december 2018.
Årsstämma i Nordic Waterproofing Holding A/S kommer att hållas i Helsingborg den 24 april 2019.
För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Gundemark, styrelseordförande
Telefon: 0703-39 93 00
E-post: ulf.gundemark@telia.com