Aktiekurs

VALBEREDNING UTSEDD I NORDIC WATERPROOFING HOLDING AB

Valberedningen för Nordic Waterproofing Holding AB inför årsstämma 2024 har bildats, baserat på ägande i bolaget den 31 augusti 2023 samt med beaktande av förändringar som skett därefter.

NORDIC WATERPROOFING INFORMERAR OM BUDPLIKTSERBJUDANDE FRÅN KINGSPAN

Den 13 september 2023 offentliggjorde Nordic Waterproofing Holding AB:s (”Nordic Waterproofing”) huvudägare Kingspan Holdings (IRL) Limited (”Kingspan”) att Kingspan förvärvat aktier i Nordic Waterproofing som innebär att Kingspan äger aktier som totalt motsvarar 30,9 procent av aktierna och rösterna i Nordic Waterproofing. Därigenom passerades gränsen för budplikt enligt lagen om offentliga uppköpserbjudanden på…

NORDIC WATERPROOFING INFORMERAR OM ATT KINGSPAN HAR PASSERAT GRÄNSEN FÖR BUDPLIKT

Nordic Waterproofing Holding AB:s (”Nordic Waterproofing”) huvudägare Kingspan Holdings (IRL) Limited (”Kingspan”) har idag offentliggjort att Kingspan har förvärvat aktier i Nordic Waterproofing som innebär att Kingspan därefter äger aktier som totalt motsvarar 30,9 procent av aktierna och rösterna i Nordic Waterproofing. Därigenom har gränsen för budplikt passerats enligt lagen om offentliga uppköpserbjudanden på…

ÅTERKÖP AV AKTIER I NORDIC WATERPROOFING HOLDING AB AVSLUTAT

Nordic Waterproofing Holding AB (LEI-kod: 5493000T8MZ5GQREJW94) har återköpt sammanlagt 92 801 egna aktier (ISIN: SE0014731089) inom ramen för det återköpsprogram som initierats av styrelsen för att säkerställa bolagets förpliktelser med anledning av bolagets långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. Därmed är samtliga 92 801 aktier förvärvade inom ramen för detta återköpsprogram. Det viktade genomsnittspriset för de återköpta aktierna uppgår till 161,20 SEK till ett totalt transaktionsvärde om 14 959 521,20 SEK.

STYRELSEN HAR BESLUTAT ATT UTNYTTJA BEMYNDIGANDE OM FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER

Styrelsen i Nordic Waterproofing Holding AB har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 april 2022 beslutat att återköpa maximalt 92 801 egna aktier på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 22 mars 2023 till och med den sista handelsdagen före årsstämman 2023 till ett sammanlagt belopp om högst 25 miljoner kronor.

NORDIC WATERPROOFING HAR FÖRVÄRVAT RESTERANDE AKTIER I BLOMSTERTAK AS

Nordic Waterproofing Group har förvärvat ytterligare 40 procent av aktierna i Blomstertak AS (Blomstertak), ett norskt bolag som odlar sedum och tillhandahåller ett brett utbud av olika landskapslösningar. De första 60 procenten av bolaget förvärvades 2018 och Blomstertak är nu ett helägt dotterbolag inom Nordic Waterproofing.

VÅRA STARKA VARUMÄRKEN SKYDDAR HEM, BYGGNADER OCH INFRASTRUKTUR