NORDIC WATERPROOFINGS ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2022 PUBLICERAD

Nordic Waterproofing Holding AB:s årsredovisning för verksamhetsåret 2022 publiceras idag på bolagets webbplats www.nordicwaterproofing.com.

Årsredovisningen 2022 i sin helhet bifogas detta pressmeddelande i pdf-format. Som ett led i vårt hållbarhetsarbete kommer en utskriven version endast att distribueras till dem som begärt att få den via post.
Årsredovisningar kan beställas via contact@nordicwaterproofing.com eller på telefon 042-36 22 41.