NORDIC WATERPROOFING HAR FÖRVÄRVAT RESTERANDE AKTIER I BLOMSTERTAK AS

Nordic Waterproofing Group har förvärvat ytterligare 40 procent av aktierna i Blomstertak AS (Blomstertak), ett norskt bolag som odlar sedum och tillhandahåller ett brett utbud av olika landskapslösningar. De första 60 procenten av bolaget förvärvades 2018 och Blomstertak är nu ett helägt dotterbolag inom Nordic Waterproofing.

Blomstertak har ett brett utbud av olika lösningar för landskap, både egenodlade sedummattor och produkter från andra leverantörer, som t ex Veg Tech, för den norska marknaden. Kundbasen består av entreprenörer, takläggare och trädgårdsanläggare för nyanläggning samt fastighetsägare för renoveringsarbeten.

Blomstertak har en årlig försäljning på ca 30 MNOK. Transaktionen är genomförd och finansierades genom Nordic Waterproofings befintliga kreditfaciliteter. Förvärvet förväntas ha en begränsad effekt på Nordic Waterproofings resultat per aktie under 2023 inom segmentet Products & Solutions.

”Blomstertak har varit en del av Nordic Waterproofing i fem år med en positiv utveckling. Vi anser att nu är en bra tidpunkt att öka vårt ägande till 100 procent. Det är glädjande att ledningen för Blomstertak stannar i bolaget och fortsätter driva utvecklingen av våra produkter och lösningar för grön infrastruktur på den norska marknaden.” säger Mats Lindborg, chef för NW Sverige och Norge.

”Nordic Waterproofings strategi är att växa både organiskt och genom förvärv. Genom att fullborda förvärvet av Blomstertak stärker vi vår position som leverantör av hållbara lösningar till våra kunder i Norge.” säger Martin Ellis, VD och koncernchef för Nordic Waterproofing Group.