Nordic Waterproofing Holding AB:s styrelse ger en uppdatering angående budpliktsbudet

Med anledning av det budpliktserbjudande till aktieägarna i Nordic Waterproofing Holding AB ("Nordic Waterproofing") som huvudägaren Kingspan Holdings (IRL) Limited ("Kingspan") lämnade den 10 oktober 2023 ("Erbjudandet") lämnar Nordic Waterproofings styrelse ("Styrelsen") en uppdatering av förberedelserna.

Nordic Waterproofing har utsett Bank of America Europe Designated Activity Company, Stockholm Branch ("BofA Securities") att avge ett värderingsutlåtande (s.k. fairness opinion) till Styrelsen för att stödja Styrelsen i dess utvärdering av Erbjudandet.

Acceptfristen för Erbjudandet inleddes den 23 november 2023 och beräknas avslutas den 1 februari 2024. Följaktligen, och i enlighet med de svenska takeover-reglerna, kommer Styrelsen att lämna sin rekommendation till aktieägarna i Nordic Waterproofing minst två veckor före utgången av acceptfristen för Erbjudandet.

Som kommunicerades den 27 oktober 2023 har styrelsen anlitat Nordea Bank Abp, filial i Sverige som finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB som legal rådgivare. Rådgivarna biträder Styrelsen i dess utvärdering av Erbjudandet.