Aktiekurs

Vårt erbjudande

Nordic Waterproofings produkter är utvecklade med syfte att skydda byggnader och infrastruktur, och företaget strävar efter att kontinuerligt förbättra och utöka produktsortimentet. Nordic Waterproofing uppnår en exceptionell servicenivå genom lokal närvaro, smarta logistiklösningar och ett team av starkt motiverade medarbetare.

STRATEGIC FOCUS AREAS

NÄRHET TILL KUNDEN

LEDANDE PRODUKTPORTFÖLJ

MARKNADSEXPANSION

Bokslutskommuniké 2023

Nordic Waterproofing Holding AB publicerades sin bokslutskommuniké för perioden januari – december 2023 tisdagen den 6 februari 2024, cirka kl 08:00 (CET).

Samma dag, kl 10:00 (CET), höll Nordic Waterproofing en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier.