VÄLKOMMEN TILL NORDIC WATERPROOFING GROUP

Nordic Waterproofing är en av Europas ledande producenter och leverantörer av tätskiktsprodukter och tillhörande tjänster för att skydda och bevara byggnader och infrastruktur. Vi når marknaden genom våra välkända varumärken AL-Katot, Distri Pond, Hetag Tagmaterialer, Kerabit, KerabitPro, LA Kattohuolto, Mataki, Nordic Takvård, Nortett, Phønix Tag Materialer, RVT, SealEco, SPT-Painting, Taasinge Elementer, Trebolit och Veg Tech.

Read more

VÅRT ERBJUDANDE

Nordic Waterproofings produkter är utvecklade med syfte att skydda byggnader och infrastruktur, och företaget strävar efter att kontinuerligt förbättra och utöka produktsortimentet. Nordic Waterproofing uppnår en exceptionell servicenivå genom lokal närvaro, smarta logistiklösningar och ett team av starkt motiverade medarbetare.

Read more

INVESTERARE

Nordic Waterproofing Holding A/S’ aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Det huvudsakliga syftet med Nordic Waterproofings investor relations är att förse aktieägare och övriga intressenter med tillförlitlig information i rätt tid för att säkerställa ett rättvist marknadsvärde för Nordic Waterproofings aktie.

Read more

INVESTERARE OCH MEDIA

Bokslutskommuniké 2020

Nordic Waterproofing Holding AB publicerade sin bokslutskommuniké för perioden januari-december 2020 tisdagen den 9 februari 2021. Samma dag, kl 10:00 (CET), höll Nordic Waterproofing en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier.

Aktiekurs