Två lösningar för solcellsinstallationer

INTEGRERADE SOLCELLER – KERABIT AURINKOKATTO/SOLTAK

Finska Kerabit har bland annat levererat en solcellslösning på 32 kWp till Tekniska museet i Helsingfors. Museet hade specifika krav då byggnaden är K-märkt med restriktioner på såväl bärighet som utseende. Lösningen är Kerabit Aurinkokatto/ soltak. Det är sk CIGS-paneler som är tunna filmpaneler för installation på tak som inte bör utsättas för större tryck. Solcellerna blir integrerade i takets tätskikt och utgör därmed en del av skyddet samtidigt som de uppfyller de estetiska kraven på ett oförändrat tak. Systemet, som väger endast cirka 7 kg / m2, är betydligt lättare jämfört med mer traditionella panelsystem och är därför idealiskt som solcellslösning för befintliga byggnader.

BIBEHÅLLET TÄTSKIKT UTAN HÅLTAGNING – KERABIT SOLAR

Kerabit Solar takkonsol-systemet är framtaget för montering av traditionella solpaneler utan att fästena måste skruvas fast i bitumenskiktet som därmed bevaras intakt. Fästena är samtidigt konstruerade för att fördela vikten från solcellspanelerna på en större yta.