Skellefteå Hamn

Skellefteå hamn byggs ut!

Nya landytor skapas genom utfyllnad i vattnet för att öka hamnens kapacitet att kunna ta emot fler och större fartyg. Även muddring av hamnbassängen är en viktig del i projektet då fartygens storlek och djupgående blir allt större. Tillkommer gör också på sikt en 250 meter lång ny kaj och tre hektar nya upplagsytor. Muddringsmassor används på nytt för utfyllnad, vilket är en smart lösning eftersom man kapslar in förorenade massor samtidigt som vi använder dom för skapande av ny mark.

För att öka landmassorna så byggs vallar som skapar två bassänger som skiljs åt av en mellanvall. Vallarna och botten kläs med EPDM-gummiduk så att en tät balja skapas. EPDM-gummiduken fungerar som tätskikt och är extremt viktig, eftersom fyllmassorna bland annat består av järnsand, som är en biprodukt från Rönnskärsverket och man vill undvika urlakning av dess tungmetaller. EPDM-gummiduken är mjuk, följsam och ett viskoelastiskt material som nästan har en obegränsad förmåga att motstå tryckbelastningar, även på ojämna underlag. EPDM-gummi tätar under tryck, vilket gör ElastoSeal EPDM Geomembran till ett utmärkt val som tätskikt för detta projekt, eftersom varmluftssvetsning av skarvar under vattnet inte är möjligt. SealEco är den enda EPDM-gummiduks leverantören som erbjuder prefabricerad gummiduk i stora paneler med varierande storlek ”skräddar-sytt” efter kunds önskemål från 300-1.500 m². Detta var av avgörande betydelse då valet av tätskikt gjordes för att projektet överhuvudtaget skulle vara genomförbart. Att man sedan kunde leverera stora paneler i projektspecifika mått underlättade installationen avsevärt beträffande hantering och logistik. Minimering av antalet skarvar kvalitetssäkrade hela projektet.

Total yta är 41 080 m², uppdelat på 60 paneler i olika bredder mellan 8-21 meter och längder mellan 30-130 meter, vikt och upprullat enl. kunds önskemål på metallrör.