Tak som renar luften

Trebolit Elastolit NOXOUT är ett tätskikt för tak som neutraliserar kväveoxidpartiklar. NOXOUT är belagt med titandioxid vilken tillsammans med solens UV-ljus omvandlar NO -partiklarna och därmed renar vår luft.