Prefab – vårdhem i Köpenhamn

Taasinge har i uppdrag att leverera 8 300 m2 fasadelement till projektet Betty III, ett vårdhem som är under uppförande i Fredriksberg i Köpenhamn. Fasadelemen- ten har producerats kompletta med ytskikt och monterade fönster och dörrar.

För att uppnå en starkast möjliga koppling mellan omgivningen och byggnaden är fasaderna klädda med trä där den varma färgen och strukturen också dras hela vägen in i byggnaden så att ut- och insidan flyter ihop. ” … prefabelement … En konstruktionsform med visioner – särskilt i en tid då vi nu och i framtiden kommer att relatera till hållbarhet.” som en konsult åt byggherren uttrycker det.