Vårt erbjudande

Nordic Waterproofing erbjuder ett brett sortiment av tätskiktsprodukter och relaterade tjänster. Bolaget är främst verksamt i Norden, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland.

Studera gärna illustrationerna nedan för att se hur våra produkter skyddar olika byggnader.

 • 1
  Bitumenmembran
 • 2
  EPDM takmembran
 • 3
  Isoleringsmaterial
 • 4
  Aluminiumprofiler och aluminiumdetaljer
 • 5
  Ytbelagt tätningssystem
 • 6
  Fasad- och lufttätningssystem
 • 7
  Grundtätningssystem
 • 8
  Geomembran
 • 9
  Parkeringshus- och brotätningsmembran
 • 10
  Prefabricerade vägg- och takelement
 • 11
  Grön infrastruktur
 • 12
  Installation av solpaneler
 • 1
  Bitumenmembran
 • 2
  Bitumenshingle
 • 3
  Plåttak
 • 4
  Underlagsduk
 • 5
  Listtak
 • 6
  Tillbehör - skorstenstätning
 • 7
  Fukt-, vind- och ångtätningssystem
 • 8
  Ytbelagt tätningssystem
 • 9
  Radonkontrollsystem
 • 10
  Dammduk
 • 11
  Grundtätningssystem
 • 12
  Prefabricerade vägg- och takelement
 • 13
  Grön infrastruktur
 • 14
  Installation av solpaneler

TAKPRODUKTER

Bitumen-baserade tätskiktsprodukter för låglutande tak, lutande tak tätningsmembran och tillbehör.

BYGGPRODUKTER

Byggprodukter inkluderar bland annat olika typer av skyddsmembran för byggnader (undertak i bitumen samt fukt-, vind- och ångbarriärer) samt geomembran och fasadpaneler.

EPDM-PRODUKTER

EPDM-baserade lösningar som ger vatten- och väderskydd för byggnaders och andra konstruktioners klimatskal samt används även i liningapplikationer.

GRÖN INFRASTRUKTUR

Vi erbjuder genom Veg Tech och Urban Green produkter och system inom grön infrastruktur och vegetationsteknik.

PREFABRICERADE ELEMENT

Prefabelement inkluderar prefabricerade byggdelar som fasadelement, bjälklag, väggar och sandwichväggar.

Tillverkningen sker inomhus i en kontrollerad miljö, vilket är en förutsättning för att klara hög och jämn kvalitet i produktion och för att möta ökande krav på bättre arbetsmiljö och mer avancerad  teknologi.