Aktiekurs

Nordic Waterproofing har förvärvat en majoritet i Playgreen Finland Oy, ett bolag som erbjuder solenergilösningar

Nordic Waterproofing Group har idag tecknat avtal om att förvärva ytterligare 31 procent av aktierna i Playgreen Finland Oy (Playgreen), ett finskt bolag huvudsakligen verksamt inom design, försäljning och installation av solenergilösningar. Under 2020 förvärvade Nordic Waterproofing 33 procent av Playgreen och innehar nu totalt 64 procent av aktierna i bolaget med option att förvärva resterande 36 procent.

Nordic Waterproofing förvärvar Annebergs Limtræ

Nordic Waterproofing har genom sitt danska dotterbolag Taasinge Elementer A/S förvärvat 100 procent av Annebergs Limtræ A/S (Annebergs Limtræ) i Lunde på Sydvästjylland. Med detta förvärv stärker Taasinge Elementer sin värdekedja genom egen produktion av viktiga komponenter i limträ. På Annebergs Limtræ får de mångåriga ägarna också ett önskat generationsskifte på plats. Taasinge Elementer fortsätter därmed den strategiska process som ska rusta bolaget för att ta vara på möjligheterna på en växande marknad för hållbara bygglösningar.

Nordic Waterproofing förvärvar 70% av EG-Trading Oy i Finland

Nordic Waterproofing Group har tecknat ett avtal att förvärva 70 procent av det finska bolaget EG-Trading Oy (”EG-Trading”). EG-Trading odlar sedum och tillhandahåller ett brett utbud av olika landskapslösningar från sitt huvudkontor i Tammisaari i södra Finland. EG-Trading har 15 anställda och en årsomsättning på 3 MEUR. Förvärvet kommer, tillsammans med våra befintliga verksamheter inom grön infrastruktur, att stärka vår geografiska täckning av lösningar för grön infrastruktur och landskap på den nordiska marknaden.

Nordic Waterproofing förvärvar 70% av VKP Holding Oy i Finland

Nordic Waterproofing Group har tecknat ett avtal att förvärva 70 procent av det finska bolaget VKP Holding Oy (”VKP”). VKP-koncernen tillhandahåller tak- och tätskiktstjänster och har sitt huvudkontor i Kajana i nordöstra Finland. VKP har 75 anställda och en årsomsättning på 9 MEUR. Förvärvet kommer, tillsammans med våra befintliga Installation Services-verksamheter, att stärka vår geografiska täckning för taktjänster på den finska marknaden.

Nordic Waterproofing förvärvar Gordon Low, en specialist inom tillverkning och distribution av tätskiktslösningar

Nordic Waterproofing Group har förvärvat 100% av Gordon Low Ltd (”Gordon Low”), ett bolag i Storbritannien. Företaget grundades för 40 år sedan och har sitt huvudkontor i Bedfordshire. Gordon Low är ledande inom specialtillverkning och distribution av tätskikt för dammar och andra tätskiktslösningar för landskapslösningar, vattenbegränsning och jordbrukssektorn. De erbjuder ett flertal tätskiktsmaterial som EPDM, Butyl och PVC med Storbritannien som sin huvudsakliga marknad. Gordon Low har cirka 20 anställda och en årlig omsättning på cirka 5 M GBP.

VÅRA STARKA VARUMÄRKEN SKYDDAR HEM, BYGGNADER OCH INFRASTRUKTUR