Nordic Waterproofing förvärvar Annebergs Limtræ

Nordic Waterproofing har genom sitt danska dotterbolag Taasinge Elementer A/S förvärvat 100 procent av Annebergs Limtræ A/S (Annebergs Limtræ) i Lunde på Sydvästjylland. Med detta förvärv stärker Taasinge Elementer sin värdekedja genom egen produktion av viktiga komponenter i limträ. På Annebergs Limtræ får de mångåriga ägarna också ett önskat generationsskifte på plats. Taasinge Elementer fortsätter därmed den strategiska process som ska rusta bolaget för att ta vara på möjligheterna på en växande marknad för hållbara bygglösningar.

Annebergs Limtræ har funnits på marknaden sedan 1996, då familjen Anneberg sålde av fem virkesbutiker för att fokusera på limträproduktion. Idag, 26 år senare, har företaget en välskött och automatiserad fabrik med en försäljning överstigande 40 MDKK och som sysselsätter 16 anställda inom tillverkning av balkar, pelare och små limträhus.
Taasinge Elementers förvärv av Annebergs Limtræ grundas i ett strategiskt beslut att ta kontroll över en större del av värdekedjan. Hittills har företaget köpt limträ från ett antal externa leverantörer, men säkrar nu en egen skalbar produktion av limträ i Danmark. I och med förvärvet får Annebergs Limtræ inte bara en ny ägare, de kommer också att ha en ny, stor kund när produktionen av komponenter till Taasinge Elementers fabriker inleds inom en snar framtid.

Transaktionen slutfördes den 14 september 2022. Förvärvet finansierades genom Nordic Waterproofings befintliga kreditfaciliteter. Förvärvet förväntas ha en mindre positiv effekt på Nordic Waterproofings resultat per aktie under 2022 inom segmentet Products and Solutions.

“Limträ är en viktig resurs i vår produktion och med förvärvet av Annebergs Limtræ stärker vi vår värdekedja och säkerställer en kort och stabil leveranstid av viktiga komponenter till våra fabriker i Danmark, Lettland och Norge. Vi tar över en välskött verksamhet med ett gott rykte på marknaden.” säger Martin Tholstrup, vd för Taasinge Elementer. “Förutom en högspecialiserad egen tillverkning av limträ till våra fabriker tar vi över ett starkt sortiment av specialprodukter inklusive naturstugor och lusthus. Det är en marknad i positiv utveckling, där Taasinge Elementer inte finns idag.” säger Martin vidare.
  
På Annebergs Limtræ hade ägarna Frits Anneberg, 62, och Christian Anneberg, 56, börjat planera för ett framtida generationsskifte. “Det har varit avgörande för oss att hitta en ägare som vill satsa lokalt på den fortsatta utvecklingen av Annebergs Limtræ och skapa nya arbetstillfällen till nytta för närområdet. Det har vi hittat i Taasinge Elementer och vi ser ägarbytet som en riktigt bra möjlighet för både bolaget och våra medarbetare. Det är en väldigt spännande tid som vi står inför.” säger Christian Anneberg, vd för Annebergs Limtræ.

"Nordic Waterproofings förvärvsstrategi fokuserar på hållbara byggnadslösningar. Träbaserade konstruktioner är en viktig komponent i arbetet med att vända utvecklingen av utsläpp av växthusgaser vilka genererar den globala uppvärmningen. Förvärvet av Annebergs Limtræ ökar ytterligare vår koncerns bidrag till hållbara konstruktioner. Det är glädjande att ledningen för Annebergs Limtræ fortsätter att driva verksamheten och vi välkomnar våra nya kollegor i Danmark till Nordic Waterproofing”, säger Martin Ellis, VD och koncernchef för Nordic Waterproofing Group.