Nordic Waterproofing förvärvar 70% av EG-Trading Oy i Finland

Nordic Waterproofing Group har tecknat ett avtal att förvärva 70 procent av det finska bolaget EG-Trading Oy (”EG-Trading”). EG-Trading odlar sedum och tillhandahåller ett brett utbud av olika landskapslösningar från sitt huvudkontor i Tammisaari i södra Finland. EG-Trading har 15 anställda och en årsomsättning på 3 MEUR. Förvärvet kommer, tillsammans med våra befintliga verksamheter inom grön infrastruktur, att stärka vår geografiska täckning av lösningar för grön infrastruktur och landskap på den nordiska marknaden.

EG-Trading har ett brett utbud av olika lösningar för landskap, både egenodlade sedummattor och produkter från andra leverantörer för huvudsakligen den finska marknaden. Kundbasen består av entreprenörer, takläggare och trädgårdsanläggare för nyanläggning samt fastighetsägare för renoveringsarbeten,

Transaktionen förväntas slutföras den 1 oktober 2022. Nordic Waterproofing har en option att förvärva resterande 30 procent av aktierna 2025. Förvärvet finansieras genom Nordic Waterproofings befintliga kreditfaciliteter. Förvärvet förväntas ha en begränsad effekt på Nordic Waterproofings resultat per aktie under 2022 inom segmentet Products & Solutions.

”EG-Trading har haft en god utveckling i flera år och det här är ett naturligt steg för att öka takten i vår utveckling på den finska marknaden”, säger Tanja Fri, vd för EG-Trading Oy.
”EG-Trading är ett logiskt förvärv för oss inom detta område och vi ser fram emot att kunna stärka vårt erbjudande av gröna lösningar till våra kunder.” säger Esa Mäki, chef för NW Finland.

”Nordic Waterproofings strategi är att växa både organiskt och genom förvärv. Genom förvärvet av EG-Trading breddar vi vårt erbjudande av hållbara lösningar till våra kunder i Finland. Det är glädjande att ledningen för EG-Trading fortsätter som minoritetsägare och vi välkomnar våra nya kollegor i Finland till Nordic Waterproofing”, säger Martin Ellis, VD och koncernchef för Nordic Waterproofing Group