Inbjudan till presentation av Nordic Waterproofings delårsrapport för det första kvartalet 2022

Nordic Waterproofing Holding AB publicerar sin delårsrapport för perioden januari – mars 2022 tisdagen den 26 april 2022, cirka kl 08:00 (CEST). Samma dag, kl 10:00 (CEST), håller Nordic Waterproofing en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier.

Bolagets CEO, Martin Ellis, och CFO, Palle Schrewelius, presenterar och kommenterar rapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor.

Presentationen sker på engelska via en telefonkonferens och kan följas live via en webbsändning på www.nordicwaterproofing.com. Bokslutskommuniké och presentationsmaterial kommer även att finnas tillgängligt på Nordic Waterproofings webbplats.

Frågor kan ställas genom att ringa nedanstående telefonnummer eller skriva i frågefältet som finns på samma sida som webbsändningen.

För att delta, vänligen ring:
Från Sverige: 08-505 583 54
Från Danmark: +45 78 15 01 10
Från Storbritannien: +44 33 33 00 90 32