Nordic Waterproofing förvärvar 70% av VKP Holding Oy i Finland

Nordic Waterproofing Group har tecknat ett avtal att förvärva 70 procent av det finska bolaget VKP Holding Oy ("VKP"). VKP-koncernen tillhandahåller tak- och tätskiktstjänster och har sitt huvudkontor i Kajana i nordöstra Finland. VKP har 75 anställda och en årsomsättning på 9 MEUR. Förvärvet kommer, tillsammans med våra befintliga Installation Services-verksamheter, att stärka vår geografiska täckning för taktjänster på den finska marknaden.

VKP är koncernens moderbolag och har de helägda dotterbolagen Vesikattopalvelu Kajaani Oy, Vesikattopalvelu Kuusamo Oy och Vesikattopalvelu Nurmes Oy. Företagen utför olika typer av tak- och tätskiktstjänster och är specialiserade på alla typer av takrenovering och underhåll. Förvärvet är ett led i Nordic Waterproofings strategi att förbättra vårt produkt- och tjänsteutbud.

Transaktionen förväntas slutföras den 1 juli 2022. Nordic Waterproofing har en option att förvärva resterande 30 procent av aktierna i två trancher, den första 2024 och den andra 2026. Förvärvet finansieras genom Nordic Waterproofings befintliga kreditfaciliteter. Förvärvet förväntas ha en mindre positiv effekt på Nordic Waterproofings resultat per aktie under 2022 inom segmentet Installation Services.

"VKP har haft en god utveckling i flera år och det här är ett naturligt steg för att öka takten i vår utveckling", säger Petri Kemppainen, tidigare huvudägare i VKP Holding Oy.
”VKP är ett logiskt förvärv för oss i detta geografiska område där vi har en låg marknadsandel. Vi är glada över att nu stärka vår position inom Installation Services i denna region.” säger Esa Mäki, chef för NW Finland.

"Nordic Waterproofings strategi är att växa både organiskt och genom förvärv. Genom förvärvet av VKP breddar vi vårt produkt- och serviceerbjudande till våra kunder i Finland. Det är glädjande att ledningen för VKP fortsätter som minoritetsägare och vi välkomnar våra nya kollegor i Finland till Nordic Waterproofing”, säger Martin Ellis, VD och koncernchef för Nordic Waterproofing Group