Nordic Waterproofing har förvärvat en majoritet i Playgreen Finland Oy, ett bolag som erbjuder solenergilösningar

Nordic Waterproofing Group har idag tecknat avtal om att förvärva ytterligare 31 procent av aktierna i Playgreen Finland Oy (Playgreen), ett finskt bolag huvudsakligen verksamt inom design, försäljning och installation av solenergilösningar. Under 2020 förvärvade Nordic Waterproofing 33 procent av Playgreen och innehar nu totalt 64 procent av aktierna i bolaget med option att förvärva resterande 36 procent.

Playgreen Finland Oy grundades 2010 i Borgå, Finland, och har sedan dess stöttat sina kunder att designa, välja och installera solcellsanläggningar. Företaget erbjuder miljövänliga skräddarsydda förnybara energilösningar till sina kunder för att installeras på offentliga byggnader, industrier, gårdar eller privata hus. Kunder i hela Finland får en rad högkvalitativa solpanelslösningar som är skräddarsydda för deras specifika behov. Playgreen Finland Oy har också kapacitet att designa och installera laddstationer för elbilar. Företaget har ingen egen produktion, huvudkontoret ligger i Vanda.

"Nordic Waterproofing är mycket glada över att få möjligheten att öka vårt ägande i Playgreen. Playgreen har en mycket intressant position på den snabbt växande solpanelsmarknaden och vi har redan realiserat goda synergier med våra befintliga verksamheter i Finland", säger Esa Mäki, chef för Nordic Waterproofing Finland.

"Playgreen Finland Oy har under flera år vuxit snabbt med Nordic Waterproofing som minoritetsägare", säger Jouni Penttinen, VD för Playgreen Finland Oy. "Vi är glada över att få en stark majoritetsägare med ett långsiktigt fokus och god förståelse för vår verksamhet, och vi ser en fortsatt stor potential för synergier, främst inom marknadsföring och marknadsexpansion men även inom installationstjänster och lösningsutveckling", fortsätter Jouni.

"Genom denna ytterligare investering i Playgreen Finland Oy visar och förstärker Nordic Waterproofing sitt engagemang för hållbara och miljöeffektiva lösningar för byggbranschen", säger Martin Ellis, VD för Nordic Waterproofing group.

Nordic Waterproofing Holding AB:s finska dotterbolag, Nordic Waterproofing Oy, har tecknat avtal om att förvärva ytterligare 31 procent av aktierna i Playgreen Finland Oy och äger nu 64 procent av bolaget. Förvärvet kommer att finansieras inom Nordic Waterproofings nuvarande kreditfaciliteter. Vidare har Nordic Waterproofing en option att förvärva resterande 36 procent av aktierna i bolaget före den 28 februari 2025. Playgreen kommer att konsolideras i segmentet Installation Service från och med 1 januari 2023