Aktiekurs

ÅTERKÖP AV AKTIER I NORDIC WATERPROOFING HOLDING AB AVSLUTAT

Nordic Waterproofing Holding AB (LEI-kod: 5493000T8MZ5GQREJW94) har återköpt sammanlagt 92 801 egna aktier (ISIN: SE0014731089) inom ramen för det återköpsprogram som initierats av styrelsen för att säkerställa bolagets förpliktelser med anledning av bolagets långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. Därmed är samtliga 92 801 aktier förvärvade inom ramen för detta återköpsprogram. Det viktade genomsnittspriset för de återköpta aktierna uppgår till 161,20 SEK till ett totalt transaktionsvärde om 14 959 521,20 SEK.

NORDIC WATERPROOFING HAR FÖRVÄRVAT RESTERANDE AKTIER I BLOMSTERTAK AS

Nordic Waterproofing Group har förvärvat ytterligare 40 procent av aktierna i Blomstertak AS (Blomstertak), ett norskt bolag som odlar sedum och tillhandahåller ett brett utbud av olika landskapslösningar. De första 60 procenten av bolaget förvärvades 2018 och Blomstertak är nu ett helägt dotterbolag inom Nordic Waterproofing.

VÅRA STARKA VARUMÄRKEN SKYDDAR HEM, BYGGNADER OCH INFRASTRUKTUR