Aktiekurs

Årsstämma 2024

Årsstämma i Nordic Waterproofing Holding AB kommer att hållas i bolagets lokaler på Rönnowsgatan 12 i Helsingborg den 25 april 2024 kl 13.00. Styrelsen har beslutat att aktieägare även ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post före årsstämman i enlighet med den ordning som föreskrivs nedan. Anmälan m.m. A) Deltagande i stämmolokalen Den som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska dels vara…

Årsstämma 2023

Nordic Waterproofing Holding AB (publ) (”Bolaget”) höll den 27 april 2023 årsstämma. Vid stämman fattades följande beslut.

Årsstämma 2021

Nordic Waterproofing Holding AB (org.nr. 556839-3168) höll sin årsstämma torsdagen den 29 april 2021 genom poströstning Se nedanstående lista med dokument avseende årsstämman.    

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2020

En extra bolagsstämma hölls torsdagen den 15 oktober 2020, kl. 10:00 CEST, på Bolagets kontor på Rönnowsgatan 12 i Helsingborg, Sverige.

Årsstämma 2020

Nordic Waterproofing Holding A/S (org.nr. (CVR) 33395361) (”Bolaget”) höll sin årsstämma måndagen den 15 juni 2020, kl. 11:00 CEST. Se nedanstående lista med dokument avseende årsstämman.

Årsstämma 2019

Nordic Waterproofing Holding A/S (org.nr. (CVR) 33395361) (”Bolaget”) höll sin årsstämma onsdagen den 24 april 2019, kl. 11:00 CEST. Se nedanstående lista med dokument avseende årsstämman.

Årsstämma 2018

Nordic Waterproofing Holding A/S (org.nr. (CVR) 33395361) (”Bolaget”) höll sin årsstämma fredagen den 20 april 2018, kl. 10:00 CET.
Se nedanstående lista med dokument avseende årsstämman.

Årsstämma 2017

Årsstämma, 27 april 2017, Stockholm. Nordic Waterproofing Holding AB’ årsstämma hölls i Stockholm, IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, kl 10:00.

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma, 21 december 2016, Helsingborg. Nordic Waterproofing Holding AB’ extra bolagsstämma hölls i Helsingborg, på Bolagets kontor, Drottninggatan 11, kl 14:00.

VÅRA STARKA VARUMÄRKEN SKYDDAR HEM, BYGGNADER OCH INFRASTRUKTUR