Aktiekurs

Årsstämma 2023

Årsstämma i Nordic Waterproofing Holding AB kommer att hållas den 27 april 2023 kl 11.00 på Mindpark, Bredgatan 11 i Helsingborg. Möjlighet kommer även att ges för aktieägare att utöva sin rösträtt genom poströstning.

VÅRA STARKA VARUMÄRKEN SKYDDAR HEM, BYGGNADER OCH INFRASTRUKTUR