Aktiekurs

Årsstämma 2021

Aktieägarna i Nordic Waterproofing Holding AB (publ) kallas till årsstämma den 29 april 2021 I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 har styrelsen i bolaget beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att endast utöva sin rösträtt per post. Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs den 29…

VÅRA STARKA VARUMÄRKEN SKYDDAR HEM, BYGGNADER OCH INFRASTRUKTUR