Nordic Waterproofings årsredovisning för verksamhetsåret 2020 publicerad

Nordic Waterproofing Holding AB:s årsredovisning för verksamhetsåret 2020 publiceras idag på bolagets webbplats www.nordicwaterproofing.com.

Årsredovisningen 2020 i sin helhet bifogas detta pressmeddelande i pdf-format. Som ett led i vårt hållbarhetsarbete kommer en utskriven version endast att distribueras till dem som begärt att få den via post.

Årsredovisningar kan beställas via contact@nordicwaterproofing.com eller på telefon 042-36 22 40.

Denna information är sådan som Nordic Waterproofing Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2021, kl 20:45 (CEST).

För mer information, vänligen kontakta:
Per-Olof Schrewelius, CFO och investerarrelationer
Telefon: 0707 82 79 58
E-post: pos@nordicwaterproofing.com