Nordic Waterproofings årsredovisning för verksamhetsåret 2016 publicerad

Nordic Waterproofing Holding A/S:s årsredovisning för verksamhetsåret 2016 publiceras idag på bolagets webbplats www.nordicwaterproofing.com.

Årsredovisningen 2016 i sin helhet bifogas detta pressmeddelande. Den tryckta versionen distribueras i mitten av april till dem som begärt att få den via post.

Tryckta årsredovisningar kan beställas via info@nordicwaterproofing.com eller på telefon 042-36 22 40.

Ovanstående information är sådan som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april 2017, kl 08:00 (CET).

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Antonsson, investerarrelationer
Telefon: +46 709 994 970
E-post: anders.antonsson@nordicwaterproofing.com

Nordic Waterproofing i korthet

Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland och genom delägda franchisebolag i Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under nio varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett och SealEco. Nordic Waterproofing Holding A/S är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Mer information om Nordic Waterproofing finns på www.nordicwaterproofing.com