Inbjudan till presentation av Nordic Waterproofings delårsrapport för första kvartalet 2020

Bolagets CEO, Martin Ellis, och CFO, Per-Olof Schrewelius, presenterar och kommenterar rapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor.

Presentationen sker på engelska via en telefonkonferens och kan följas live via en webbsändning på www.nordicwaterproofing.com. Delårsrapport och presentationsmaterial kommer även att finnas tillgängligt på Nordic Waterproofings webbplats.

Frågor kan ställas genom att ringa nedanstående telefonnummer eller skriva i frågefältet som finns på samma sida som webbsändningen.

För att delta, vänligen ring:

Från Sverige:                                   08-505 583 58
Från Danmark:                                +45 78 72 32 52
Från Storbritannien:                      +44 33 3300 9268