Inbjudan till presentation av Nordic Waterproofings bokslutskommuniké 2020

Nordic Waterproofing Holding AB publicerar sin bokslutskommuniké för perioden januari – december 2020 tisdagen den 9 februari 2021, cirka kl 08:00 (CET). Samma dag, kl 10:00 (CET), håller Nordic Waterproofing en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier.

Bolagets CEO, Martin Ellis, och CFO, Per-Olof Schrewelius, presenterar och kommenterar rapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor.

Presentationen sker på engelska via en telefonkonferens och kan följas live via en webbsändning på www.nordicwaterproofing.com. Bokslutskommuniké och presentationsmaterial kommer även att finnas tillgängligt på Nordic Waterproofings webbplats.

Frågor kan ställas genom att ringa nedanstående telefonnummer eller skriva i frågefältet som finns på samma sida som webbsändningen.

För att delta, vänligen ring:
Från Sverige: 08-505 583 54
Från Danmark: +45 82 33 31 94
Från Storbritannien: +44 33 33 00 92 71

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2021 kl. 8:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Per-Olof Schrewelius, CFO och investerarrelationer
Telefon: 0707 82 79 58
E-post: pos@nordicwaterproofing.com