Vår kultur och värderingar

Nordic Waterproofing har utvecklat en decentraliserad organisation där respektive affärsenhet har en lokal bolagsledning som stöds av koncernledningen. På så sätt kombineras effektivitet och lokal flexibilitet.

VÅRA KÄRNVÄRDEN

Entusiasm
Vi visar entusiasm för det vi gör, i alla lägen. När vi tar på oss ett ansvar så ser vi till att fullfölja det med högsta möjliga kvalitet och noggrannhet. Vi är stolta över vårt egenansvar och lämnar aldrig över något förrän vi kan se på vår kund, kollega eller en nyutvecklad produkt och säga: ”Det kan inte göras bättre än så här”. Vi belönar passion och entusiasm, vilket gör det möjligt för människor att utvecklas inom koncernen.

Pålitlighet
Våra kunder litar på oss som partner, och även på de produkter och lösningar vi erbjuder. Vi vårdar deras tillit och gör allt vi kan för att behålla den. Därför tar vi stort ansvar för att säkerställa att vår produktutveckling, våra tjänster och våra kundrelationer karaktäriseras av förstklassig pålitlighet.

Effektivitet
Vi är en stor organisation med ett välutvecklat, flexibelt och effektivt logistiksystem. Vi har också det lilla företagets karaktärsdrag, vilket är resultatet av att vi skapat och aktivt bevarar en enkel organisation inom vilken vi arbetar. För att kunna vara nära våra kunder upprätthåller vi en starkt decentraliserad företagskultur inriktad mot effektivitet och strategiska mål. Vi har förtroende för våra medarbetares egna professionella omdömen och uppmuntrar snabbt beslutsfattande för att hjälpa våra kunder och deras ofta utmanande tidsscheman.