Valberedning utsedd i Nordic Waterproofing Holding A/S

Valberedning i Nordic Waterproofing Holding A/S har bildats, baserat på ägande i bolaget den 31 augusti 2016.

Vid årsstämma den 14 juni 2016 beslutades att Nordic Waterproofings valberedning ska bestå av ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägare som önskar delta i valberedningen, jämte bolagets styrelseordförande. I enlighet med aktieägarnas beslut har Nordic Waterproofings valberedning bildats och består av totalt fem ledamöter.

Arne Bernroth, Axcel, valberedningens ordförande
Joachim Spetz, Swedbank Robur
Viktor Henriksson, Carnegie Fonder
Thomas Lau Schleicher, KIRKBI Invest
Ulf Gundemark, styrelseordförande i Nordic Waterproofing Holding A/S

Sammantaget representerar valberedningen 48,1 procent av röstetalet för samtliga aktier i Nordic Waterproofing Holding A/S, baserat på ägarbilden den 31 augusti 2016.

Valberedningens huvudsakliga uppgifter är att nominera kandidater till posterna som ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt lämna förslag på arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@nordicwaterproofing.com.
Förslag till årsstämman ska lämnas senast den 31 december 2016.

Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 27 april 2017.

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Gundemark, styrelseordförande
Telefon: 0703 399 300
E-post: ulf.gundemark@telia.com