Valberedning utsedd i Nordic Waterproofing Holding A/S

Valberedningen inför Nordic Waterproofing Holding A/S årsstämma 2021 har bildats, baserat på ägande i bolaget den 31 augusti 2020.

Vid årsstämman den 15 juni 2020 beslutades att Nordic Waterproofings valberedning ska bestå av ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägare som önskar delta i valberedningen, jämte bolagets styrelseordförande. I enlighet med aktieägarnas beslut har Nordic Waterproofings valberedning bildats och består av totalt fem ledamöter.

Ulf Hedlundh, Svolder AB, valberedningens ordförande

Joachim Spetz, Swedbank Robur Fonder

Viktor Henriksson, Carnegie Fonder

Anna Sundberg, Handelsbanken Fonder

Mats O Paulsson, styrelseordförande i Nordic Waterproofing Holding A/S

Sammantaget representerar valberedningen 35,4 procent av röstetalet för samtliga aktier i Nordic Waterproofing Holding A/S, baserat på ägarbilden den 31 augusti 2020.

Valberedningens huvudsakliga uppgifter är att nominera kandidater till posterna som ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt lämna förslag på arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@nordicwaterproofing.com. Förslag till årsstämman ska lämnas senast den 31 december 2020.

Årsstämma i Nordic Waterproofing Holding A/S kommer att hållas i Helsingborg den 29 april 2021.

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Hedlundh, valberedningens ordförande, 08 440 37 70, eller

Mats O Paulsson, styrelseordförande, 0768 42 89 15