Valberedning utsedd i Nordic Waterproofing Holding A/S

Vid årsstämman den 24 april 2019 beslutades att Nordic Waterproofings valberedning ska bestå av ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägare som önskar delta i valberedningen, jämte bolagets styrelseordförande. I enlighet med aktieägarnas beslut har Nordic Waterproofings valberedning bildats och består av totalt fem ledamöter.

Ulf Hedlundh, Svolder AB, valberedningens ordförande
Joachim Spetz, Swedbank Robur Fonder
Viktor Henriksson, Carnegie Fonder
Magnus Strömer, Länsförsäkringar Fonder
Ulf Gundemark, styrelseordförande i Nordic Waterproofing Holding A/S

Sammantaget representerar valberedningen 35,0 procent av röstetalet för samtliga aktier i Nordic Waterproofing Holding A/S, baserat på ägarbilden den 31 augusti 2019.

Valberedningens huvudsakliga uppgifter är att nominera kandidater till posterna som ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt lämna förslag på arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@nordicwaterproofing.com. Förslag till årsstämman ska lämnas senast den 31 december 2019.

Årsstämma i Nordic Waterproofing Holding A/S kommer att hållas i Helsingborg den 29 april 2020.