Uppdatering av den finansiella kalendern i Nordic Waterproofing Holding A/S

Nordic Waterproofing har uppdaterat sin finansiella kalender för 2017 och 2018 enligt följande:

– 8 februari 2018: Bokslutskommuniké januari – december 2017 publiceras

– 9 mars 2018: Sista datum för aktieägare som vill lämna förslag att inkludera på årsstämmans dagordning via e-mail agm@nordicwaterproofing.com. Årsstämman hålls den 20 april 2018

– Veckan som inleds 26 mars 2018: Årsredovisningen för 2017 publiceras

– 20 april 2018: Årsstämma 2018 hålls i Helsingborg

– 3 maj 2018: Delårsrapport januari-mars 2018 (Q1) publiceras

– 16 augusti 2018: Delårsrapport januari-juni 2018 (Q2) publiceras

– 1 november 2018: Delårsrapport januari-september 2018 (Q3) publiceras

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:00 (CET) den 3 oktober 2017.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Olin, CFO och investerarrelationer
Telefon: +46 708 29 14 54
E-post: jonas.olin@nordicwaterproofing.com