Sista dag för handel i Nordic Waterproofing Holding A/S på Nasdaq Stockholm är den 25 november 2020 och första dag för handel i Nordic Waterproofing Holding AB är den 30 november 2020

För att möjliggöra utbyte av aktier i fusionen mellan Nordic Waterproofing Holding A/S (”Bolaget”) och Nordic Waterproofing Holding AB (som tidigare meddelats i PM 2019-12-10, PM 2020-06-26, PM 2020-09-11 och PM 2020-10-15) kommer den sista dagen för handel i aktierna i Bolaget vara den 25 november 2020. Verkställandet av fusionen förväntas ske den 26 november 2020 och första dag för handel i aktierna i Nordic Waterproofing Holding AB kommer att vara den 30 november 2020.

Det kommer därmed inte att ske någon handel i aktien i Bolaget den 26 och 27 november 2020.

Aktierna i Nordic Waterproofing Holding A/S kommer att bytas ut mot motsvarande antal aktier i Nordic Waterproofing Holding AB automatiskt genom registrering på respektive aktieägares värdepapperskonto eller värdepappersdepå den 30 november 2020 och inga åtgärder krävs av aktieägarna i Bolaget i förhållande till detta.

Bolagsverket lämnade den 10 november 2020 tillstånd till verkställande av fusionen. Nasdaq Stockholm har godkänt notering av aktierna Nordic Waterproofing Holding AB på sedvanliga villkor samt avnotering av aktierna i Bolaget enligt ovan.

För mer information, vänligen kontakta:
Per-Olof Schrewelius, CFO och investerarrelationer
Telefon: 0707 82 79 58
E-post: pos@nordicwaterproofing.com