Aktiekurs

Nordic Waterproofing Holding AB:s styrelse offentliggör förväntad tidpunkt för sin rekommendation avseende Kingspans budpliktsbud

Den 10 oktober 2023 offentliggjorde Kingspan Holdings (IRL) Limited (”Kingspan”) ett budpliktserbjudande till aktieägarna i Nordic Waterproofing Holding AB (publ) (”Nordic Waterproofing” respektive ”Erbjudandet”). Efter den förlängning av acceptfristen som Kingspan offentliggjorde den 9 januari 2024 vill styrelsen för Nordic Waterproofing (”Styrelsen”) meddela att Styrelsen kommer att lämna sin rekommendation till aktieägarna i Nordic Waterproofing i anslutning till offentliggörandet av Nordic Waterproofings helårsresultat för 2023. Som tidigare kommunicerats är Nordic Waterproofings bokslutskommuniké planerad att offentliggöras den 6 februari 2024.

VÅRA STARKA VARUMÄRKEN SKYDDAR HEM, BYGGNADER OCH INFRASTRUKTUR