Rättelse av tidigare pressmeddelande angående rapportering av transaktioner i Nordic Waterproofing Holding A/S aktier gjorda av ledande befattningshavare och deras närstående

 1 Upplysningar avseende ledande befattningshavare/närstående

a) Namn: MT Holding Svendborg ApS

2. Anledning till inrapporteringen

a) Position/titel: Närstående till Martin Tholstrup, Affärsenhetschef Taasinge Elementer, Ledningsgruppsmedlem i Nordic Waterproofing Holding A/S

b) Initial inrapportering/ändring: Ändring

3. Upplysningar om emittenten

a) Nordic Waterproofing Holding A/S

b) LEI 549300EJEXC4KOSUI651

4. Upplysningar om transaktionen/transaktionerna: upprepas för (i) varje typ av instrument; (ii) transaktionernas art; (iii) datum; samt (iv) var transaktionerna har genomförts

a) Beskrivning av det finansiella instrumentet, typ av instrument: Aktier, Identifikationskod: ISIN DK0060738409
b) Transaktionens art: Köp
c) Pris och volym:

Pris
Volym
SEK 74,65 per aktie
19 250 aktier

d) Aggregerade upplysningar: Total volym 19 250 aktier; Värde: 1 437 013 SEK; Genomsnittligt pris SEK 74,65/aktie

e) Transaktionsdatum: 2020-03-31
f) Transaktionens plats: Nasdaq Stockholm, XSTO