Rapportering av transaktioner i Nordic Waterproofing Holding A/S aktier gjorda av ledande befattningshavare och deras närstående

1 Upplysningar avseende ledande befattningshavare/närstående

a) Namn: Nudas Veritas AS

2. Anledning till inrapporteringen

a) Position/titel: Närstående till Petter Holth, Affärsenhetschef Norge

b) Initial inrapportering/ändring: Initital inrapportering

3. Upplysningar om emittenten

a) Nordic Waterproofing Holding A/S

b) LEI 549300EJEXC4KOSUI651

4. Upplysningar om transaktionen/transaktionerna: upprepas för (i) varje typ av instrument; (ii) transaktionernas art; (iii) datum; samt (iv) var transaktionerna har genomförts

a) Beskrivning av det finansiella instrumentet, typ av instrument: Aktier, Identifikationskod: ISIN DK0060738409
b) Transaktionens art: Försäljning/avyttring
c) Pris och volym:

Pris
Volym
SEK 101,5438 per aktie
63 920 aktier

d) Aggregerade upplysningar: Total volym 63 920 aktier; Värde: 6 490 680 SEK; Genomsnittligt pris SEK 101,5438/aktie

e) Transaktionsdatum: 2020-02-07
f) Transaktionens plats: Nasdaq Stockholm, XSTO

1 Upplysningar avseende ledande befattningshavare/närstående

a) Namn: Jonas Olin

2. Anledning till inrapporteringen

a) Position/titel: CFO & investerarrelationer, ledningsgruppsmedlem i Nordic Waterproofing Holding A/S

b) Initial inrapportering/ändring: Initital inrapportering

3. Upplysningar om emittenten

a) Nordic Waterproofing Holding A/S

b) LEI 549300EJEXC4KOSUI651

4. Upplysningar om transaktionen/transaktionerna: upprepas för (i) varje typ av instrument; (ii) transaktionernas art; (iii) datum; samt (iv) var transaktionerna har genomförts

a) Beskrivning av det finansiella instrumentet, typ av instrument: Aktier, Identifikationskod: ISIN DK0060738409
b) Transaktionens art: Försäljning/avyttring
c) Pris och volym:

Pris
Volym

SEK 104,3490 per aktie

SEK 104,0000 per aktie

SEK 104,0907 per aktie

SEK 104,0000 per aktie

SEK 104,0000 per aktie

SEK 104,0000 per aktie

SEK 104,0000 per aktie

SEK 104,4000 per aktie

5 000 aktier

5 000 aktier

5 000 aktier

2 500 aktier

2 500 aktier

5 000 aktier

5 000 aktier

5 000 aktier

d) Aggregerade upplysningar: Total volym 35 000 aktier; Värde: 3 644 199 SEK; Genomsnittligt pris SEK 104,1200/aktie

e) Transaktionsdatum: 2020-02-10
f) Transaktionens plats: Nasdaq Stockholm, XSTO