Rapportering av transaktioner i Nordic Waterproofing Holding A/S aktier gjorda av ledande befattningshavare och deras närstående

1 Upplysningar avseende ledande befattningshavare/närstående

a) Namn: Nudas Veritas AS

2. Anledning till inrapporteringen

a) Position/titel: Närstående till Petter Holth, Affärsenhetschef Norge

b) Initial inrapportering/ändring: Initital inrapportering

3. Upplysningar om emittenten

a) Nordic Waterproofing Holding A/S

b) LEI 549300EJEXC4KOSUI651

4. Upplysningar om transaktionen/transaktionerna: upprepas för (i) varje typ av instrument; (ii) transaktionernas art; (iii) datum; samt (iv) var transaktionerna har genomförts

a) Beskrivning av det finansiella instrumentet, typ av instrument: Aktier, Identifikationskod: ISIN DK0060738409
b) Transaktionens art: Försäljning/avyttring
c) Pris och volym:

Pris
Volym

SEK 98,1700 per aktie

SEK 98,7000 per aktie

SEK 98,4218 per aktie

SEK 98,3000 per aktie

SEK 98,4034 per aktie

SEK 98,3914 per aktie

4 310 aktier

1 443 aktier

1 204 aktier

1 021 aktier

2 022 aktier

10 000 aktier

d) Aggregerade upplysningar: Total volym 20 000 aktier; Värde: 1 967 287 SEK; Genomsnittligt pris SEK 98,3643 per aktie

e) Transaktionsdatum: 2019-12-12
f) Transaktionens plats: Nasdaq Stockholm, XSTO

1 Upplysningar avseende ledande befattningshavare/närstående

a) Namn: Paul Erik Rask

2. Anledning till inrapporteringen

a) Position/titel: Ledningsgruppsmedlem i Nordic Waterproofing Holding A/S, Affärsenhetschef Danmark

b) Initial inrapportering/ändring: Initital inrapportering

3. Upplysningar om emittenten

a) Nordic Waterproofing Holding A/S

b) LEI 549300EJEXC4KOSUI651

4. Upplysningar om transaktionen/transaktionerna: upprepas för (i) varje typ av instrument; (ii) transaktionernas art; (iii) datum; samt (iv) var transaktionerna har genomförts

a) Beskrivning av det finansiella instrumentet, typ av instrument: Aktier, Identifikationskod: ISIN DK0060738409
b) Transaktionens art: Försäljning/avyttring
c) Pris och volym:

Pris
Volym
SEK 99,0000 per aktie
4 030 aktier

d) Aggregerade upplysningar: Total volym 4 030 aktier; Värde: 398 970 SEK; Genomsnittligt pris SEK 99,0000 per aktie

e) Transaktionsdatum: 2019-12-12
f) Transaktionens plats: Nasdaq Stockholm, XSTO