Rapportering av transaktioner i Nordic Waterproofing Holding A/S aktier gjorda av ledande befattningshavare och deras närstående

I enlighet med artikel 19 i EU:s marknadsmissbruksförordning meddelar Nordic Waterproofing Holding A/S härmed mottagande av information om följande transaktioner i företagets aktier som gjorts av ledande befattningshavare och deras närstående.

 1 Upplysningar avseende ledande befattningshavare/närstående

a) Namn: Per-Olof Schrewelius

2. Anledning till inrapporteringen

a) Position/titel: CFO & investerarelationer, Ledningsgruppsmedlem i Nordic Waterproofing Holding A/S

b) Initial inrapportering/ändring: Initital inrapportering

3. Upplysningar om emittenten

a) Nordic Waterproofing Holding A/S

b) LEI 549300EJEXC4KOSUI651

4. Upplysningar om transaktionen/transaktionerna: upprepas för (i) varje typ av instrument; (ii) transaktionernas art; (iii) datum; samt (iv) var transaktionerna har genomförts

a) Beskrivning av det finansiella instrumentet, typ av instrument: Aktier, Identifikationskod: ISIN DK0060738409
b) Transaktionens art: Köp
c) Pris och volym:

Pris Volym
SEK 138,00 per aktie 3 500 aktier

d) Aggregerade upplysningar: Total volym 3 500 aktier; Värde: 483 000 SEK; Genomsnittligt pris SEK 138,00/aktie

e) Transaktionsdatum: 2020-11-05
f) Transaktionens plats: Nasdaq Stockholm, XSTO

Efter denna transaktion innehar Per-Olof Schrewelius 6 500 aktier i Nordic Waterproofing Holding A/S. 

För mer information, vänligen kontakta:
Per-Olof Schrewelius, CFO och investerarrelationer
Telefon: 0707 82 79 58
E-post: pos@nordicwaterproofing.com