Rapportering av transaktioner i Nordic Waterproofing Holding A/S aktier gjorda av ledande befattningshavare och deras närstående

1 Upplysningar avseende ledande befattningshavare/närstående

a) Namn: Thomas Zipfel

2. Anledning till inrapporteringen

a) Position/titel: Ledningsgruppsmedlem i Nordic Waterproofing Holding A/S, Affärsenhetschef SealEco

b) Initial inrapportering/ändring: Initital inrapportering

3. Upplysningar om emittenten

a) Nordic Waterproofing Holding A/S

b) LEI 549300EJEXC4KOSUI651

4. Upplysningar om transaktionen/transaktionerna: upprepas för (i) varje typ av instrument; (ii) transaktionernas art; (iii) datum; samt (iv) var transaktionerna har genomförts

a) Beskrivning av det finansiella instrumentet, typ av instrument: Aktier, Identifikationskod: ISIN DK0060738409
b) Transaktionens art: Försäljning/avyttring
c) Pris och volym:

Pris
Volym

SEK 98,00 per aktie

SEK 98,00 per aktie

SEK 98,00 per aktie

SEK 98,01 per aktie

SEK 98,06 per aktie

SEK 98,13 per aktie

SEK 100,09 per aktie

5 000 aktier

5 000 aktier

11 044 aktier

20 000 aktier

5 000 aktier

10 504 aktier

5 000 aktier

d) Aggregerade upplysningar: Total volym 61 548 aktier; Värde: 6 043 358 SEK; Genomsnittligt pris SEK 98,1893 per aktie

e) Transaktionsdatum: 2019-12-11
f) Transaktionens plats: Nasdaq Stockholm, XSTO

1 Upplysningar avseende ledande befattningshavare/närstående

a) Namn: Mats Lindborg

2. Anledning till inrapporteringen

a) Position/titel: Ledningsgruppsmedlem i Nordic Waterproofing Holding A/S, Affärsenhetschef Sverige

b) Initial inrapportering/ändring: Initital inrapportering

3. Upplysningar om emittenten

a) Nordic Waterproofing Holding A/S

b) LEI 549300EJEXC4KOSUI651

4. Upplysningar om transaktionen/transaktionerna: upprepas för (i) varje typ av instrument; (ii) transaktionernas art; (iii) datum; samt (iv) var transaktionerna har genomförts

a) Beskrivning av det finansiella instrumentet, typ av instrument: Aktier, Identifikationskod: ISIN DK0060738409
b) Transaktionens art: Försäljning/avyttring
c) Pris och volym:

Pris
Volym
SEK 98,50 per aktie
50 000 aktier

d) Aggregerade upplysningar: Total volym 50 000 aktier; Värde: 4 925 000 SEK; Genomsnittligt pris SEK 98,50 per aktie

e) Transaktionsdatum: 2019-12-11
f) Transaktionens plats: utanför marknaden/handelsplats

1 Upplysningar avseende ledande befattningshavare/närstående

a) Namn: Paul Erik Rask

2. Anledning till inrapporteringen

a) Position/titel: Ledningsgruppsmedlem i Nordic Waterproofing Holding A/S, Affärsenhetschef Danmark

b) Initial inrapportering/ändring: Initital inrapportering

3. Upplysningar om emittenten

a) Nordic Waterproofing Holding A/S

b) LEI 549300EJEXC4KOSUI651

4. Upplysningar om transaktionen/transaktionerna: upprepas för (i) varje typ av instrument; (ii) transaktionernas art; (iii) datum; samt (iv) var transaktionerna har genomförts

a) Beskrivning av det finansiella instrumentet, typ av instrument: Aktier, Identifikationskod: ISIN DK0060738409
b) Transaktionens art: Försäljning/avyttring
c) Pris och volym:

Pris
Volym

SEK 99,4682 per aktie

SEK 99,6375 per aktie

7 209 aktier

5 448 aktier

d) Aggregerade upplysningar: Total volym 12 657 aktier; Värde: 1 259 892 SEK; Genomsnittligt pris SEK 99,5411 per aktie

e) Transaktionsdatum: 2019-12-11
f) Transaktionens plats: Nasdaq Stockholm, XSTO