Rapportering av transaktioner i Nordic Waterproofing Holding A/S aktier gjorda av ledande befattningshavare och deras närstående

1 Upplysningar avseende ledande befattningshavare/närstående

a) Namn: Esa Mäki

 

2. Anledning till inrapporteringen

a) Position/titel: Affärsenhetschef Nordic Waterproofing Finland, Ledningsgruppsmedlem i Nordic Waterproofing Holding A/S

b) Initial inrapportering/ändring: Initital inrapportering

 

3. Upplysningar om emittenten

a) Nordic Waterproofing Holding A/S

b) LEI 549300EJEXC4KOSUI651

 

4. Upplysningar om transaktionen/transaktionerna: upprepas för (i) varje typ av instrument; (ii) transaktionernas art; (iii) datum; samt (iv) var transaktionerna har genomförts

a) Beskrivning av det finansiella instrumentet, typ av instrument: Aktier, Identifikationskod: ISIN DK0060738409
b) Transaktionens art: Köp
c) Pris och volym:

 

Pris
Volym

SEK 60,40 per aktie

SEK 60,30 per aktie

1 082 aktier

918 aktier

 

d) Aggregerade upplysningar: Total volym 2 000 aktier; Värde: 120 708 SEK; Genomsnittligt pris SEK 60,35/aktie

e) Transaktionsdatum: 2020-03-23
f) Transaktionens plats: Nasdaq Stockholm, XSTO