Rapportering av transaktioner i Nordic Waterproofing Holding A/S aktier gjorda av ledande befattningshavare och deras närstående

1 Upplysningar avseende ledande befattningshavare/närstående

a) Namn: Per-Olof Schrewelius

 

2. Anledning till inrapporteringen

a) Position/titel: CFO & investerarelationer, Ledningsgruppsmedlem i Nordic Waterproofing Holding A/S

b) Initial inrapportering/ändring: Initital inrapportering

 

3. Upplysningar om emittenten

a) Nordic Waterproofing Holding A/S

b) LEI 549300EJEXC4KOSUI651

 

4. Upplysningar om transaktionen/transaktionerna: upprepas för (i) varje typ av instrument; (ii) transaktionernas art; (iii) datum; samt (iv) var transaktionerna har genomförts

a) Beskrivning av det finansiella instrumentet, typ av instrument: Aktier, Identifikationskod: ISIN DK0060738409
b) Transaktionens art: Köp
c) Pris och volym:

 

Pris
Volym

SEK 59,40 per aktie

SEK 59,10 per aktie

1 500 aktier

1 500 aktier

 

d) Aggregerade upplysningar: Total volym 3 000 aktier; Värde: 177 750 SEK; Genomsnittligt pris SEK 59,25/aktie

e) Transaktionsdatum: 2020-03-19
f) Transaktionens plats: Nasdaq Stockholm, XSTO

 

 

1 Upplysningar avseende ledande befattningshavare/närstående

a) Namn: Bengt-Erik Karlberg

 

2. Anledning till inrapporteringen

a) Position/titel:  Ledningsgruppsmedlem i Nordic Waterproofing Holding A/S, Affärsenhetschef Veg Tech

b) Initial inrapportering/ändring: Initital inrapportering

 

3. Upplysningar om emittenten

a) Nordic Waterproofing Holding A/S

b) LEI 549300EJEXC4KOSUI651

 

4. Upplysningar om transaktionen/transaktionerna: upprepas för (i) varje typ av instrument; (ii) transaktionernas art; (iii) datum; samt (iv) var transaktionerna har genomförts

a) Beskrivning av det finansiella instrumentet, typ av instrument: Aktier, Identifikationskod: ISIN DK0060738409
b) Transaktionens art: Köp
c) Pris och volym:

 

Pris
Volym

SEK 59,00 per aktie

SEK 59,00 per aktie

SEK 59,00 per aktie

8 aktier

750 aktier

1 242 aktier

 

d) Aggregerade upplysningar: Total volym 2 000 aktier; Värde: 118 000 SEK; Genomsnittligt pris SEK 59,00/aktie

e) Transaktionsdatum: 2020-03-19
f) Transaktionens plats: Nasdaq Stockholm, XSTO