Rapportering av transaktioner i Nordic Waterproofing Holding A/S aktier gjorda av ledande befattningshavare och deras närstående

1 Upplysningar avseende ledande befattningshavare/närstående

a) Namn: Gumaco AB

2. Anledning till inrapporteringen

a) Position/titel: Närstående till Ulf Gundemark, styrelseordförande Nordic Waterproofing Holding A/S

b) Initial inrapportering/ändring: Initital inrapportering

3. Upplysningar om emittenten

a) Nordic Waterproofing Holding A/S

b) LEI 549300EJEXC4KOSUI651

4. Upplysningar om transaktionen/transaktionerna: upprepas för (i) varje typ av instrument; (ii) transaktionernas art; (iii) datum; samt (iv) var transaktionerna har genomförts

a) Beskrivning av det finansiella instrumentet, typ av instrument: Aktier, Identifikationskod: ISIN DK0060738409

b) Transaktionens art: Köp

c) Pris och volym:

Pris
Volym

SEK 111,80 per aktie

SEK 112,00 per aktie

SEK 111,80 per aktie

SEK 112,20 per aktie

SEK 112,20 per aktie

SEK 112,20 per aktie

SEK 112,00 per aktie

SEK 112,00 per aktie

SEK 112,20 per aktie

SEK 112,20 per aktie

SEK 111,80 per aktie

589 aktier

953 aktier

33 aktier

218 aktier

2 229 aktier

100 aktier

130 aktier

50 aktier

343 aktier

354 aktier

1 aktie

d) Aggregerade upplysningar: Total volym 5 000 aktier; Värde: 560 524 SEK; Genomsnittligt pris SEK 112,10484/aktie

e) Transaktionsdatum: 2020-02-20

f) Transaktionens plats: Nasdaq Stockholm, XSTO